Schenken met belasting voordeel

Wil je Stichting Wonen Welzijn Warffum steunen met een gift? Lees hier hoe je kunt profiteren van voordelige voorwaarden door te schenken met belastingvoordeel.

Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als je Stichting Wonen Welzijn Warffum 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Je kunt uit rekenen wat het belasting voordeel voor jou betekent, klik hier >>

Maak meer impact

Wanneer je voor langere tijd aan ons schenkt, kun je daar op twee manieren voordeel van hebben:

 1. Je schenkt een bedrag en trekt dit af van de belasting
 2. Of je schenkt belastingvoordeel mee; je bent dan hetzelfde bedrag kwijt, maar Cordaid ontvangt een grotere donatie

Het maakt niet uit of je het bedrag in een keer schenkt of in maandelijkse termijnen. Vergeet niet bij je betaling(en) het transactienummer van de overeenkomst te vermelden.

Voorwaarden voor belastingaftrek

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een akte) alleen aftrekken als:

 • je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI);
 • het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag;
 • het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek, en;
 • je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.

Voor meer informatie klik je op de link belastingdienst.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Bepaal welk bedrag je jaarlijks belastingvrij wil schenken (minimaal 5 jaar) en wanneer je de overeenkomst in wilt laten gaan. Houd er rekening mee dat je ieder jaar een vast bedrag betaalt, vanaf het kalenderjaar waarin de overeenkomst begint.. Wat je daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de belastingschijf waarin je inkomen valt. Wil je weten hoe de belastingdienst kan meebetalen aan je gift? Bereken dan je belastingvoordeel met onze rekentool die hierboven staat.
 2. Bepaal voor hoelang je wil schenken en wanneer je de overeenkomst in wilt laten gaan. Houd er rekening mee dat je ieder jaar een vast bedrag betaalt, vanaf het kalenderjaar waarin de overeenkomst begint.
 3. Ga naar de link periodieke gift en de link betalingsmachtiging print ze uit, vul ze in en onderteken deze.
 4. Stuur alle formulieren naar:
  Stichting Wonen Welzijn Warffum
  T.a.v. Penningmeester Joost van den Boogaart
  Juffer Marthastraat 1
  9989 EG Warffum
 5. Stichting Wonen Welzijn Warffum ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 6. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.
 7. Bewaar de overeenkomst en het transactienummer goed. Hiermee kun je aantonen dat je deze schenking mag aftrekken van je inkomen.

Belastingdienst informatie schenken met belastingvoordeel >>
Overeenkomst periodieke gift >>
Betalingsvolmacht >>