PRIVACYVERKLARING

Stichting Wonen Welzijn Warffum, hierna te noemen Wowewa, verwerkt persoonsgegevens. Dit doet Wowewa voor de eigen organisatie. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van je. In deze verklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens wij verwerken, wanneer we dit doen en voor welke doeleinden.


Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van en door Wowewa.


Verwerking

Wowewa verwerkt gegevens die verstrekt zijn door de mensen die gebruik maken van de diensten van Wowewa, in de breedste zin van het woord. Daarnaast verwerkt Wowewa gegevens die verstrekt zijn door mensen die diensten leveren aan Wowewa.

Wowewa verzamelt gegevens bij het aangaan van: een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, samenwerkingsovereenkomsten en projectopdrachten


Welke gegevens verzamelen we en waarom?

In het algemeen verzamelt Wowewa alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen.
De algemene gegevens die verzameld worden zijn:

(Bedrijfs)Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
De algemene gegevens zijn nodig om de overeenkomsten tot stand te brengen.


Arbeidsovereenkomst

Wanneer je bij ons komt werken, verzamelen we naast de algemene gegevens ook nog de volgende gegevens van je:
IBAN
BSN
Kopie ID
Zorgverzekering
Kopie van relevante diploma’s en cursussen
VOG
ARBO-gegevens (wanneer van toepassing)
De gegevens die we verzamelen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk voor het verrichtten van betalingen.


Vrijwilligersovereenkomst

Ook wanneer je vrijwilliger bent binnen Wowewa hebben we naast de algemene gegevens soms ook nog andere gegevens van je nodig:
IBAN
BSN
VOG
Kopie ID
Bij het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst verzamelen we bovenstaande gegevens om te controleren of je in sommige gevallen geschikt bent om als vrijwilliger te werken. Een voorbeeld hiervan is het VOG. Wanneer je regelmatig in aanraking komt met onze bewoners, die soms kwetsbaar zijn, willen we zeker weten dat je geen risico vormt.


Jouw rechten

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die door ons worden verwerkt. Ook kun je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Let wel: wij kunnen niet altijd gehoor geven aan jouw vraag om gegevens te verwijderen. Wij moeten bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst bepaalde stukken zeven jaar bewaren. Als wij geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek dan zullen we dit aan je uitleggen. Wanneer je inzicht wil in jouw gegevens of iets wil wijzigen of verwijderen dan kun je contact op nemen met ons via bestuur@wowewa.nl.


Beveiliging

Wowewa neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging (al dan niet opzettelijk), verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens.

Alle digitale gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Daarnaast worden de gegevens die aan ons op papier zijn verstrekt, bewaard in een brandkast. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot jouw gegevens. Jouw gegevens zijn alleen inzichtelijk en toegankelijk voor het bestuur van Wowewa.

Bewaren
Wij bewaren jouw gegevens voor de doeleinden zoals eerder in dit document beschreven. Dit doen wij niet langer dan nodig is.


Derden of verwerkers

Het kan zijn dat we jouw gegevens moeten delen met een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de loonadministratie. Dit zijn verwerkers. Wij geven aan de verwerker alleen de noodzakelijke gegevens en deze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij sluiten met alle verwerkers een overeenkomst af waarin bovenstaande zaken zijn opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie die op onze website (teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

Meldplicht datalekken
Wanneer wij een datalek hebben, zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Heb jij nu een mogelijk datalek bij ons ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij info@lougwarffum.nl. Vermeld in je e-mail de gegevens waarmee wij met jou in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring? dan horen wij dit graag! Je mag dan een e-mail sturen naar bestuur@wowewa.nl.

Loug houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.

Gegevens rechtspersoon:
Stichting Wowewa
Juffer Marthastraat 1
99789 EG Warffum
KvK 81286767
Telefoon: 06 – 2380 0118
E-mailadres: bestuur@wowewa.nl