Betrokken zijn

Over ons

Historie

In 2019 is middels een particulier initiatief het pand Juffer Marthastraat 1 in Warffum aangekocht met als doel om huisvesting te bieden aan mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar met een indicatie op het gebied van WMO, WLZ, ZVW.

De zorgvereniging Loug biedt zorg en begeleiding aan mensen uit deze doelgroep. Door omstandigheden heeft Loug in 2019 besloten een nieuw onderkomen te zoeken. Loug is op veler terrein onderscheidend van de reguliere zorg. Vandaar de particuliere ondersteuning in de vorm van de aankoop van het pand in Warffum.

Omdat er bij een particulier initiatief altijd risico’s zijn van persoonlijke aard die een bedreiging zouden kunnen zijn voor het voortbestaan van het initiatief is besloten om een onafhankelijke stichting op te richten die continuïteit waarborgt.

Stichting Wonen Welzijn Warffum is opgericht bij notariële akte.

Omdat de stichting recent is opgericht, is er nog geen actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording beschikbaar.

Het bestuur

Vijf of zeven mensen vormen het bestuur van de stichting Wowewa. Het bestuur is onbezoldigd.  Drie van de bestuurders hebben een specifieke achtergrond, te weten:

■ Een van de oorspronkelijk initiatiefnemers
■ Vertegenwoordiger van de bewoners
■ Vertegenwoordiger van de zorgverleners welke huurder zijn van ruimte(s)
■ Twee of vier personen gekozen door de eerder genoemde bestuursleden

Penningmeester
persoonlijke titel

Joost van den Bogaart

” Waar een wil is, is een weg “

Secretaris
vertegenwoordiger van de bewoners

Marin Holm

“Een veilige en fijne plek voor mijn zus en medebewoners”

Voorzitter
initiatiefnemer

Anneke de Hoop

” Delen is vermenigvuldigen “

Bestuurslid
persoonlijke titel

Govert Tromp

“Sociale  veiligheid en zekerheid in een harde wereld”

Bestuurslid
namens het zorgteam Loug

Nienke Klunder

De specie van het geheel

Vrijwilligers

De stichting Wowewa kan niet zonder vrijwilligers. Verschillende mensen stellen hun kennis, vakmanschap en tijd in voor de stichting. Dit varieert van technische klussen, verfwerk, tuinieren, denkwerk tot besturen, sjouwen en cateren.

Vind jij het leuk om samen met anderen actief bezig te zijn voor anderen? Neem dan contact met ons op!

Ja ik wil meedoen! >>

wowewa verbouwing
wowewa verbouwing
wowewa verbouwing
wowewa verbouwing