Eenmalige donatie

5 + 1 = ?

Indien je gebruik maakt van een éénmalige machtiging geef je door dit formulier te versturen, toestemming aan Stichting Wonen Welzijn Warffum (Juffer Marthastraat 1, 9989 EG Warffum) voor het sturen van een éénmalige incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.