Respect voor de unieke mens is een uitgangspunt

Doelstelling

Eerste doel

Wonen

Het realiseren van een betaalbare, passende en beschermde woon- en werkomgeving aan de Juffer Marthastraat 1 in Warffum. De bewoners zijn mensen met een eigen zorgvraag. Dit kan variëren van 24-uurs begeleiding tot enkele contactmomenten per week.  Het zorgteam Loug is dag en nacht aanwezig.

meer weten >>

Tweede doel

Financieren, organiseren en faciliteren

Wanneer het eerste doel volledig gerealiseerd is, zal er een batig saldo zijn. Een groot deel hiervan zal worden besteed aan subsidie en ondersteuning – in welke vorm dan ook – aan stichtingen of verenigingen, welke initiatieven ontwikkelen die toekomen aan de mensen met een unieke zorgvraag. Een bijdrage vanuit de stichting Wowewa mag nooit bestemd zijn voor het dekken van exploitatiekosten.

Wil een aanvrager in aanmerking komen voor een bijdrage van de stichting Wowewa, dan zijn enthousiasme en voortvarendheid een voorwaarde. We richten ons voornamelijk op projecten rondom Warffum en omgeving.

De verwachting is dat vanaf 2023 ondersteuning mogelijk is. Tot die tijd zal de stichting zich oriënteren op initiatieven in de regio.

meer weten >>

Samenspraak met de betrokkenen

Ons beleid

Niet beslissen over mensen maar partijen betrekken in het proces en besluiten nemen na onderling overleg: dat is één van de uitgangspunten van de stichting Wowewa.

meer weten>>

Loug Warffum
Loug Warffum
Loug Warffum
Loug Warffum