We doen het samen

Beleid 2020 – 2025

De doelstellingen liggen in elkaars verlengde

Doelstellingen

Eerste doel

Het realiseren van een betaalbare, passende en beschermde woon- en werkomgeving.

Tweede doel

Het geven van subsidie en ondersteuning – in welke vorm dan ook – aan stichtingen of verenigingen welke initiatieven ontwikkelen die toekomen aan de mensen met een unieke zorgvraag. De projecten moeten een sociaal en/of maatschappelijk doel hebben en gericht zijn op het betrekken van mensen uit eerder genoemde doelgroepen met als doel een sociale cohesie in Warffum en omgeving.

Een bijdrage vanuit de Stichting Wowewa mag nooit bestemd zijn voor het dekken van exploitatiekosten.

We doen het samen

Beleid 2020 – 2025

De doelstellingen van de stichting Wowewa liggen in elkaars verlengde. De verwachting is dat de verzorging van huisvesting (doelstelling 1) uiteindelijk positieve inkomsten gaat genereren. Deze middelen wil de stichting terug gaan geven aan de samenleving (doelstelling 2).

In december 2020 heeft de stichting Wowewa het pand aan de Juffer Marthastraat 1 in Warffum aankocht om hun eerste doelstelling te kunnen realiseren. Het pand was toen eigendom van de particuliere initiatiefnemers.

Sinds augustus 2019 wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers verbouwd. Het plan is gemaakt in overleg met de medewerkers van het zorgteam Loug en de huidige bewoners.

Standaardoplossingen en ideeën voor een gebouw met een betaalbare en veilige woonfunctie sluiten soms niet aan bij wensen van gebruikers. Daar waar wensen ingepast kunnen worden in bouwnormen en overheidseisen worden ze meegenomen.

De verwachting is dat de verbouwing enkele jaren zal duren. In die tijd zullen steeds meer delen van het gebouw actief in gebruik kunnen worden genomen. Pas als de verbouwing is voltooid en het gehele complex in gebruik genomen is dan komen er financiële middelen vrij voor het realiseren van de tweede doelstelling.

Het bestuur gaat zich al wel oriënteren op lopende projecten en initiatieven welke aansluiten bij de doelstelling van de stichting en in de toekomst mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage van de stichting.

Steeds weer overleggen

In de praktijk

Na een aantal brainstormsessies in de eerste weken is het overall plan gemaakt en bouwkundig uitgewerkt door professionals.

Op detail is er vaak onderling overleg. Een ruimte wordt met tape op de grond uitgezet zodat iedereen zich een beeld kan vormen hoe het er uit gaat zien. Iedereen kan commentaar en suggesties ter verbetering geven. De definitieve indeling en ideeën worden ook op de grond met tape aangebracht. De denkers maken de definitieve tekening en dan kan de technische ploeg aan de slag. Ook de bewoners doen in hun vrije tijd vaak mee aan een klus die hun aanspreekt.

Ondersteuning voor projecten

Wowewa is meer

De stichting Wowewa is niet gericht op het maken van winst. Als na de verbouwing alle ruimten in gebruik zijn en dus verhuurd zijn, zal er een batig saldo zijn. Er worden reserves opgebouwd voor onderhoud maar verder zijn er geen kosten. Het bestuur is onbezoldigd.

Nu komt het tweede doel in beeld: het uitgeven van subsidie aan partijen die werken met dezelfde doelgroep als de stichting. Uit ervaring weten we dat je een heel goed – grensverleggend – idee kunt hebben, maar dat het niet uitgevoerd kan worden vanwege te weinig mogelijkheden voor financiering. Als je project in de omgeving van Warffum uitgevoerd gaat worden dan maak je kans op een bijdrage van de stichting Wowewa. Pas eind 2022 of 2023 kan de stichting de eerste subsidies uitgeven.

Het bestuur gaat zich al wel oriënteren op lopende projecten en initiatieven welke aansluiten bij de doelstelling van de stichting en in de toekomst mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage van de stichting.

2025

Een aanvraag doen

Het heeft nog geen zin om nu al een subsidie of andere ondersteuning aan te vragen bij de stichting Wowewa. Houdt de website in de gaten. Hier zal worden vermeld vanaf wanneer partijen een aanvraag voor een bijdrage kunnen doen.