Visie

Ieder mens is uniek. Respect en liefde voor de unieke mens zijn de basis voor het verbeteren van of vergroten van de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen.

Doelstelling

Verzorgen van een betaalbare, passende en beschermde woon- en werkomgeving.
Financieren en mede organiseren en faciliteren van allerhande sociale en maatschappelijke projecten in Warffum en omstreken.

Voor wie

Kwetsbare mensen uit de samenleving zoals mensen met een (psychiatrische) beperking en ouderen met een indicatie op het gebied van WMO, WLZ, ZVW.

Wie zijn wij?

Eerste kennismaking

De bestuursleden van de stichting Wowewa zijn mensen die betrokken zijn bij mensen die in een steuntje in de rug nodig hebben vanwege een beperking. Zij willen deze mensen een beschermde, betaalbare en passende woonruimte bieden.

De stichting is van mening dat het bieden van een veilige woonruimte geen commercieel doel is en daarom willen zij in een tweede fase een groot deel van de opbrengsten middels giften en subsidies ten goede laten komen aan de omgeving waarin zijn wonen en werken.

lees meer >>

Wat is onze oorsprong?

Een korte tijdlijn

Om een particulier initiatief veilig te stellen, de zorgvereniging Loug te ondersteunen en zorgvragers een veilig thuis te bieden, is op 24 december 2020 de stichting Wowewa opgericht.

Stichting Wonen Welzijn Warffum heeft een door de belastingdienst erkende ANBIstatus.

Voor informatie, klik hier >>

De twee doelstellingen van de stichting liggen in elkaars verlengde

Er wordt niet over mensen beslist maar besluiten worden genomen in samenspraak met betrokkenen

Met respect voor kwetsbare mensen uit de samenleving

Om een particulier initiatief veilig te stellen, is de stichting Wowewa opgericht

Wonen met 24-uurs zorg in het zelfde pand

Juffer Marthastraat Warffum

De stichting Wowewa stelt zich zelf tot doel een passende, betaalbare en beschermde woon- en werkruimte te bieden voor mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar met een indicatie op het gebied van WMO, WLZ, ZVW.

Aan de Juffer Marthastraat 1 in Warffum wonen mensen met elk een eigen zorgvraag. Sommige van hen wonen met 24-uurs begeleiding en anderen met enkele contactmomenten per week, met de bereikbaarheid en nabijheid van het zorgteam Loug. De begeleiders zijn dag en nacht aanwezig.

Lees meer over Loug >>

Wil je bij ons wonen?

Heb je ondersteuning nodig bij je dagelijkse routine, maar wil je toch zelfstandig wonen? Dan is de Juffer Marthastraat misschien wel een mooie plek voor jou.

Zorgteam Loug

“De zorg kan beter!” Daarom werkt vereniging Loug zónder duurbetaalde managers en mét een zelfsturend team dat de organisatie regelt en koers bepaalt. De koers is eenvoudig: altijd bewegen op de zorgvraag. Zorggeld wordt omgezet naar tijd voor de zorgvrager en op deze manier bieden zij zorg op maat.

Wowewa interessant voor jou?

Heb je een interessant project ontwikkelt voor dezelfde doelgroep als de onze en zoek je een fonds dat kan bijdragen? Misschien kunnen wij iets voor elkaar betekenen.